Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wysłane na adres pocztowy, e-mailowy lub przy użyciu faxu) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Konsument otrzyma zwrot płatności w tej samej formie, w jakiej płatność została dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania zwrotu towru lub potwierdzenia jego odesłania.

Poza ceną towaru Konsument otrzymuje również koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sposobów jego dostarczenia.

Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy (odesłania) ponosi Konsument.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ma prawo sprawdzenia towaru w taki sam sposób w jaki uczyniłby to w sklepie stacjonarnym.

Adres do wysyłki sprzętu:

SHX Trading s.r.o. 
ul. Hrusicka 2616/3
141 00 Praga, Czechy

Odstąpienie od umowy - indywidualne modyfikacje sprzętu

W przypadku modyfikacji towaru na specjalne życzenie Klienta, sklep Spy007 ma prawo do potrącenia 20% wartości zamówienia w ramach odstąpenia od umowy. W przypadku sprzętu nieprefabrykowanego (tj produkcji na życzenie),sklep zastrzega sobie prawo do nieuznania odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę

Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami i dokonały zakupu towaru w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą skorzystać z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. 

Dokumenty do pobrania - Odstąpienie od umowy