SMS

SMS oznacza Short Messaging Service. Jest to termin techniczny dla wiadomości tekstowych.